Cilt 44, Sayı 197 (2019)

MAKALELER

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Problemi Oluşturma, Matematik Problemi Çözme ve Matematiğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkiler | PDF | | PDF (English) |
Yasemin Katrancı, Sare Şengül
Cebirsel İspat Yapma Sürecinin Bilişsel Açıdan İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Mesut Öztürk, Abdullah Kaplan
Mobil Uygulamalar Aracılığıyla Probleme Dayalı Matematik Öğretiminin Başarıya Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Levent Çetinkaya
Üstbilişsel Deneyimlerin Üstbiliş Bilgisi ile Problem Çözme İlişkisindeki Aracılık Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Gürsu Aşık, Emine Erktin
Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Akademik İsteklilik, Akademik Benlik Yeterliği ve Kültürel Sermaye Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Arastaman, Murat Özdemir
Travmatik Yas Sorununda Aile Dayanıklılığı Programı’nın Kadınların Travma Sonrası Stres, Yas ve Aile Dayanıklılığı Düzeylerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Neslihan Arıcı Özcan, Mehmet Kaya
Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması | PDF | | PDF (English) |
Zehra Atbaşı, Necdet Karasu, Yusuf Ziya Tavil
Programlama Öğretimi için Bir Model Önerisi: Yedi Adımda Programlama | PDF | | PDF (English) |
Kürşat Ali Erümit, Hasan Karal, Güven Şahin, Dilara Arzugül Aksoy, Ayşegül Aksoy, Ali İhsan Benzer
Üstün Yeteneklilere Yönelik Akademik Çalışmaların Sosyal Ağ Analizi | PDF | | PDF (English) |
Eda Gürlen, Özlenen Özdiyar, Zeynep Şen
Türkiye’de Bitişik Eğik Yazı Reformu ve Sonrası: İlköğretim Öğrencileri (4-8. Sınıf) Hangi El Yazısı Stiliyle Yazıyor? | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Yıldız
İlköğretim Okullarında Kullanılan Alternatif Değerlendirme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Demir, Cynthia A. Tananis, Keith Wayne Trahan
Okullarda Kültürel Çeşitliliğe İlişkin Uygulamalar ve Bu Uygulamalarla İlgili Öğrenci Görüşleri: Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti Stuttgart Örneği | PDF | | PDF (English) |
Öznur Rengi, Soner Polat
Öğretmenlerin İdeal Okula İlişkin Bilişsel Yapıları | PDF | | PDF (English) |
Engin Karadağ, F. Melis Cin, Ş. Koza Çiftçi
Okul Türünün Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Cansız, Bilgehan Ozbaylanlı, Mustafa Hilmi Çolakoğlu
Eğitim ve Güvenlik Örgütlerindeki Örgüt Yapısının Liderin Gücüne Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma | PDF | | PDF (English) |
Cem Harun Meydan, Kemal Köksal
Sosyal Bilgiler Derslerini Veren Öğretmenlerin Küresel Vatandaşlığa ve Küresel Vatandaşlık Eğitimine Bakışları | PDF | | PDF (English) |
Kerem Çolak, Yücel Kabapınar, Cemil Öztürk
Hızlı Otomatik İsimlendirme ve Okuduğunu Anlama İlişkisinde Okuma Becerisinin Aracılık Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Özay Karadağ, Hasan Kağan Keskin, Gökhan Arı
Ergenlerin Kendilik Algıları ve Okul Doyumu: Öznel Zindeliğin Aracılık Rolünün Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Seydi Ahmet Satıcı, M. Engin Deniz
Girişimcilik Eğitiminin Etkisini Değerlendirmek için Girişimcilik Niyetleri Anketinin Doğrulanması | PDF | | PDF (English) |
Muhammad Zaheer Asghar, Fariha Gul, Pirita Seitamaa Hakkarainen, M. Zeki Tasdemir
Değişe(meye)n Öğretmenler: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişimlerinde Pedagojik Yenilikleri Deneyimleme Süreçleri | PDF | | PDF (English) |
Özlem Alagül, Ferda Gürsel


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337