Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Problemi Oluşturma, Matematik Problemi Çözme ve Matematiğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkiler

Yasemin Katrancı, Sare Şengül

ÖZ

Araştırmada, ortaokul öğrencilerinin matematik problemi oluşturmaya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla bir ölçeğin geliştirilmesi (I. Çalışma), geliştirilen ölçeğin işlerliğinin ortaya konulması ve ortaokul öğrencilerinin matematik problemi oluşturma tutumları, matematik problemi çözme tutumları ve matematiğe yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (II. Çalışma) amaçlanmıştır. I. Çalışmada ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtlar ortaya konmuş ve ölçeğin kullanılabilir olduğu gösterilmiştir. İlişkisel tarama modeline göre tasarlanan II. Çalışma, 444 ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. “Matematik Problemi Oluşturma Tutum Ölçeği”, “Matematik Problemi Çözme Tutum Ölçeği” ve “Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği” veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak ortaokul öğrencilerinin matematik problemi oluşturmaya, çözmeye ve matematiğe yönelik tutumlarının olumlu yönde ve yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin matematik problemi oluşturmaya, çözmeye ve matematiğe yönelik tutumlarının birbiri ile yüksek düzeyde bir ilişki sergilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmada kız öğrencilerin tutumlarının erkek öğrencilere göre yüksek olduğu ve sınıf düzeyi arttıkça tutumların azaldığı sonuçları elde edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik, Problem oluşturma, Problem çözme, Tutum, Geçerlik, Güvenirlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7315

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.