Okullarda Kültürel Çeşitliliğe İlişkin Uygulamalar ve Bu Uygulamalarla İlgili Öğrenci Görüşleri: Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti Stuttgart Örneği

Öznur Rengi, Soner Polat

ÖZ

Bu araştırmada öğrencilerin okullarda deneyimlemiş olduğu kültürel çeşitliliğe ilişkin uygulamalar ve bu uygulamalarla ilgili öğrenci görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji deseniyle yürütülmüştür. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti Stuttgart Şehri’ndeki çeşitli okullarda öğrenim görmekte olan 9 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşmaktadır. Araştırma verileri içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin okullarda deneyimlemiş olduğu kültürel çeşitliliğe ilişkin uygulamalara yönelik bulgular şunlardır: Çeşitli dersler kapsamında farklı kültürel özellikleri tanımaya yönelik ders etkinlikleri; kültürel çeşitliliğe duyarlı öğretmen davranışları; anadil ve kültür dersini seçebilme ve farklı dilleri öğrenmeye yönelik uygulamalar; mezhebe/dine dayalı farklı inanç sistemleriyle ilgili dersleri seçebilme ve öğrenebilme; farklı kültürleri tanımaya yönelik okul faaliyetleri; kültürel çeşitliliği yansıtan ders kitaplarının ve materyallerinin tercihi. Bu uygulamalarla ilgili öğrenci görüşlerine yönelik bulgular ise şu şekildedir: kendisi ve arkadaşları arasındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenerek onları anlamaya çalışmak; farklılıklara karşı önyargıların nedenlerini fark etmek; farklılıklarını rahatça ifade edebilmek; farklılıklarla ilgili çatışma durumunda sorun çözebilmek; farklı kültürel ve toplumsal özelliklere sahip kişilerle arkadaş olabilmek.

ANAHTAR KELİMELER

Kültürlerarası Eğitim, Kültürel Çeşitlilik, Kültürel Duyarlılık, İlköğretim, Almanya


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7613

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.