Cilt 43, Sayı 196 (2018)

MAKALELER

Çocukların Çocukluğa Bakış Açıları | PDF | | PDF (English) |
Neslihan Avcı, Pelin Pekince
Ebeveyn Tutumları, Davranış Problemleri ve Okula Hazır Bulunuşluk Arasındaki İlişkinin Öz-Düzenlemenin Aracılık Rolü ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Nefise Semra Erkan, Aylin Sop
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yazı Farkındalığı Becerilerinin Çocuk ve Ebeveyn Değişkenleri Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Vedat Bayraktar
Oyunlaştırma Bileşenlerinin Duygu, İlgi ve Çevrimiçi Katılıma Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Can Meşe, Özcan Özgür Dursun
Ortaokul Düzeyinde Öğrenme Stratejisi Olarak İnfografik Oluşturma Sürecinin Eğitsel Tasarım Araştırması Yöntemiyle Modellenmesi | PDF | | PDF (English) |
Pınar Nuhoğlu Kibar, Buket Akkoyunlu
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yerel Sosyobilimsel Konulardaki Argümanlarında Kullandıkları Veri Bileşeninin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Esra Çapkınoğlu, Serkan Yılmaz
Ortaöğretim Öğrencilerinin Karar Alma Mekanizmalarına Katılımlarının Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Tuba Acar Erdol
Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Isı ve Sıcaklık Konusunda Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Kavramsal Anlamalarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Hasan Bakırcı, Ömer Ensari
Disiplinlerden Bir Buket: SOFEM (Sosyal Bilimler-Fen Bilimleri-Matematik) Uygulaması | PDF | | PDF (English) |
Ayça Kartal, Kaya Tuncer Çağlayan
Entelektüel Sermaye ve Okul Performansı: Özel Ortaokullarda Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Senem Altan
Öğretmenlerin Gözüyle İngiltere’de Vatandaşlık Eğitimi | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Önal, Cemil Öztürk, Seyfi Kenan
Psikolojik Belirtileri Azaltmaya Yönelik Psiko-Eğitim Programının Ergenlerde İnternet Bağımlılığına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
İbrahim Taş, Tuncay Ayas
Doğa Kampı Eğitiminin Deneyimsel Sonuçları | PDF | | PDF (English) |
Gizem Karakaş, Hande Baba Kaya, Atike Yılmaz
Çoklu Yetersizliği Olan Bir Çocuğa Dönüştürülebilir Sembol Pekiştirmeyi İçeren Tuvalet Eğitim Paketiyle Tuvalet Kontrolünün Kazandırılması: Vaka Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Eylem Dayı, Pınar Şafak
Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Necmi Gökyer, İsmail Türkoğlu


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337