Entelektüel Sermaye ve Okul Performansı: Özel Ortaokullarda Bir Araştırma

Senem Altan

ÖZ

Bu çalışmanın temel amacı İstanbul’da faaliyet gösteren özel ortaokullardaki entelektüel sermayenin yapısını ve okul performansı ile ilişkisini incelemektir. Bu çalışmanın analizlerinde, araştırmanın evreni kabul edilen İstanbul ilinde faaliyet gösteren 276 özel ortaokuldan geri dönen 252 okul yöneticisine uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Verilere öncelikle betimsel analizler uygulanmış, sonuçlar çeşitli tablo ve şekillerle sunulmuştur. Bu süreçte ileride kullanılacak modellerin varsayımları da sınanmıştır. Ardından çalışmada yer alan hipotezlerin testi amacıyla Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri ile Yapısal Eşitlik Modellemesi yöntemleri kullanılmıştır. Bu analizlerin sonucunda özel ortaokul sektörüne ilişkin entelektüel sermayenin yapısı, bileşenleri, bu bileşenlerin aralarındaki ilişkileri ve de okul performansı üzerine dolaylı ve dolaysız etkilerine yönelik bulgular elde edilmiştir. Bulgular, teorik ve ampirik bağlamlarıyla tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Entelektüel sermaye, Okul performansı, Kaliteli okul, İnsan sermayesi, Yapısal sermaye, Müşteri sermayesi, Yapısal eşitlik modeli


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7510

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.