Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yerel Sosyobilimsel Konulardaki Argümanlarında Kullandıkları Veri Bileşeninin İncelenmesi

Esra Çapkınoğlu, Serkan Yılmaz

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, yedinci sınıf öğrencilerinin Bolu şehrine özgü Seben Göleti, tavuk kümesleri, deri tabakhaneleri, baz istasyonları ve Hidroelektrik Santrali (HES) konularıyla ilgili argümanlarında kullandıkları veri bileşeninin niceliğini ve niteliğini ortaya çıkarmaktır. Üç farklı çalışma grubunun (her grupta 12 katılımcı) yer aldığı bu araştırmaya toplamda 36 katılımcı katılmış ve 10 haftalık bir uygulama yapılmıştır. Gezi grubunda alan gezileri, gazete grubunda gazete haberleri ve sunum grubunda görsel sunumlar olmak üzere üç farklı veri kaynağı ile etkileşen katılımcı grupları, topladıkları verileri küçük grup ve toplu sınıf tartışmalarındaki argümantasyonlarına yansıtmıştır. Toulmin’in (1958) argüman modelinde yer alan ögelere göre yapılan içerik analizi, argümantasyonlarda üretilen toplamda 847 adet veri bileşeninden en çoğunun gazete grubunda en azının ise sunum grubunda kullanıldığını göstermiştir. Gezi ve sunum grubu çoğunlukla etkileşimde bulunduğu veri kaynağına dayalı veri kullanırken, gazete grubu günlük yaşam deneyimlerine dayalı verileri daha çok kullanmıştır. Gezi grubu en fazla veriyi alan gezilerine dayalı deri tabakhaneleri içeriğinde, sunum grubu en fazla veriyi görsel sunumlara dayalı HES içeriğinde, gazete grubu ise en fazla veriyi günlük yaşam deneyimlerine dayalı Seben Göleti içeriğinde kullanmıştır. Bu bulgulara dayanarak yerel sosyobilimsel konularda oluşturulan argümanlarda kullanılan veri bileşeni niceliği ve niteliğinin etkileşimde bulunulan veri kaynağı ve konu içeriğine göre değiştiği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın son kısmında birkaç öneride bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Yerel sosyobilimsel konular, Argüman, Argümantasyon, Veri bileşeni niceliği, Veri bileşeni niteliği


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7205

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.