Öğretmenlerin Gözüyle İngiltere’de Vatandaşlık Eğitimi

Gökhan Önal, Cemil Öztürk, Seyfi Kenan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, vatandaşlık dersinin okullardaki önemi, vatandaşlık eğitiminin kavramsallaştırılması, vatandaşlık dersinde karşılaşılan güçlükler ve bu güçlükleri ortadan kaldırmak için kullanılan yöntemler konusunda İngiltere’deki mevcut durumu belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerine uygun bir şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu kapsamda vatandaşlık derslerinde gözlemler ve katılımcı öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına bakıldığı zaman, 2010 yılından bu yana Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Science, Technology, Engineering, and Mathematics, kısaca STEM) derslerine verilen önemin arttığı ve buna karşılık vatandaşlık dersine verilen önemin belirgin bir şekilde düştüğü görülmüştür. Dahası, vatandaşlık eğitiminin daha önceki siyaset bilimi ile ilişkilendirilen kavramsallaştırılması zayıflayarak, ahlakilik ve millilik vurgusunun yapıldığı, bilgi verilmenin amaçlandığı karakter eğitimi ve yurt bilgisi olarak adlandırılabilecek bir derse dönüşmeye başladığı belirlenmiştir. Ancak, her ne kadar siyasetçiler için öncelikler değişse de öğretmenler için durum farklıdır. Öğretmenlerin vatandaşlık eğitimi konusunda kendilerinden beklenenden daha fazlasını yaptıkları anlaşılmıştır. Bu araştırmanın bulguları ışığında; İngiltere’de vatandaşlık eğitimi konusunda farklı okullarda durum çalışmalarının ve karşılaştırmalı araştırmaların yapılması önerilebilir.

ANAHTAR KELİMELER

İngiltere, Vatandaşlık eğitimi kavramı, Vatandaşlık dersi, Vatandaşlık alan öğretmeni, Öğretim güçlükleri, Öğretim yöntemleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7060

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.