Çocukların Çocukluğa Bakış Açıları

Neslihan Avcı, Pelin Pekince

ÖZ

Bu çalışma çocukların; kendi çocukluklarına nasıl baktıklarını ve büyümek istemelerinin altında yatan nedenleri anlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik araştırma türünde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, kartopu örnekleme yaklaşımıyla seçilmiş 10-12 yaş grubundaki 18 çocuk oluşturmaktadır. Veriler çocuklarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Veri toplama yöntemleri seçilirken çocuklara özgü yöntemler kullanılması amaçlanmıştır. Katılımcıların yaş grubuna uygun olarak seçilmiş buzkırıcı bir oyun oynanmış ve sonrasında çocukların, çocukluk dönemini nasıl algıladıklarını anlamak için çocuklardan, çocukluk ile ilgili bir öykü okumaları istenmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler belirlenen 4 temada “betimsel analiz” kullanılarak çözümlenmiştir. Çocuklukla ilgili olumlu bakış açısına sahip, büyümek istemeyen ve çocuk olmaktan mutlu olan çocukların olduğu görülürken, bir an önce büyümek isteyen, aileleri tarafından “çok daraltılan”, “emir alandan emir verene geçmek isteyen”, “kendi kurallarını koymak isteyen” çocukların çoğunlukta olduğu görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Çocukluk, Çocukluğa bakış, Çocukluk algısı, Çocuklukların gözünden çocukluk


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7586

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.