Cilt 43, Sayı 194 (2018)

MAKALELER

Öğretmenlerin Bireysel ve Birlikte Öğrenme Tercihlerini Etkileyen Özellikleri | PDF | | PDF (English) |
Kamil Yıldırım
Matematik Okuryazarlığı Soru Yazma Süreç ve Becerilerinin Gelişimi | PDF | | PDF (English) |
Furkan Demir, Murat Altun
Ortaokulda Ödül Bağımlılığı-Ceza Hassasiyeti ve Ödül Bağımlılığı-Okul Tükenmişliği arasındaki Yordayıcı İlişkiler | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Aypay
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Motivasyon ve İş Doyumlarının Okul Ortamı ile İlişkisi | PDF | | PDF (English) |
Dekant Kıran, Semra Sungur
Öğretme Yaklaşımları Envanterinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Türkiye’deki Öğretim Elemanlarının Öğretme Yaklaşımlarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Erdem Aksoy, Ufuk Akbaş, Gölge Seferoğlu
Ortaokul Öğrencilerinin Umut Düzeylerinin, Kaygı, Depresyon ve Mükemmeliyetçilik Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Coşkun Arslan, Tuncay Oral, Ali Karababa
Dezavantajlı Yüksek Başarılı Öğrencilerin Okul ve Öğrenci Düzeyinde Matematik Başarılarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Elif Bengi Ünsal Özberk, Leyla Yılmaz Fındık, Eren Halil Özberk
Danimarka'da Türkçe-Danca Konuşan Öğrencilerin Dil Baskınlığının İki Dillilik Temelinde İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Gülşat Bican, Necati Demir
Pedagojik Hoşnutsuzluk Yaşayan Fen Bilgisi Öğretmenleri İçin Araştırma-İncelemeye Dayalı Öğretime Yönelik Reform Odaklı Hizmet-içi Öğretmen Eğitimi Girişimlerinin Değeri: Bir Beklenti-Değer Bakış Açısı | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Serdar Köksal, Sherry Southerland
İş Birlikli Öğrenme Yaklaşımının Türkiye’deki Öğrencilerin Türkçe Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Abdullah Kaldırım, Ömer Faruk Tavşanlı
Ergenlerde Reaktif-Proaktif Saldırganlık İle Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği: Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Çağlar Özdoğan, Fulya Cenkeseven Önder
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygıları, Akıcılıkları, Motivasyonları ve Okuduğunu Anlamaları Arasındaki İlişkiler | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Yamaç, Zuhal Çeliktürk Sezgin
Öğretmenlerin Radyasyon Kavramına Karşı Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Paşa Yalçın, Tuğba Karenoğulları, Sema Altun Yalçın
Görme Engelli Öğrencilere Yönelik Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Tasarımı | PDF | | PDF (English) |
Selma Şenel, Ömer Kutlu
Zihin Haritası Tekniğinin Keman Eğitimi Derslerinde Kullanımının Öğrencilerin Bilişsel, Devinişsel Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ebru Şen, Sibel Çoban


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337