Matematik Okuryazarlığı Soru Yazma Süreç ve Becerilerinin Gelişimi

Furkan Demir, Murat Altun

ÖZ

Bu çalışma, öğretmen adaylarına matematik okuryazarlığı sorusu seçme ve yazma becerilerini kazandırma amacı ile tasarlanan bir öğretim faaliyetinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışma pedagojik formasyon programı matematik grubu öğrencileri ile yürütülmüştür. Öğretimin içeriğinin oluşturulmasına ilişkin veriler PISA uygulamaları ve ilgili literatürden elde edilmiştir. Öğretimin geliştirilmesine ilişkin veriler uygulama sürecinde yapılan derslerde alınan video kayıtlarından, öğretimin değerlendirilmesine ilişkin veriler ön ve son testlerden, gözlem ve mülâkatlardan elde edilmiştir. Elde edilen araştırma bulguları öğretmen adaylarının konuya ilgi duyduklarını ve öğretim sürecine aktif olarak katıldıklarını göstermiştir. Uygulamaların sonunda, öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı farkındalık düzeylerinin arttığı, bu alanda soru seçme ve yazma becerilerinin geliştiği gözlenmiştir. Ayrıca, araştırma kapsamında öğretmen adaylarının soru yazma sürecinde karşılaştıkları fırsatlara ve güçlüklere ilişkin sonuçlara da ulaşılmıştır. Bunlara göre soru yazma sürecinde, yaşanmış olaylar, sınırlılık arz eden konu başlıkları veya resim, video gibi temsiller üzerinden örneklemeler yapılmasının öğretmen adayları için fırsat olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma kapsamındaki öğretimin zenginleştirilerek lisans programlarında yerini alması önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik okuryazarlığı, Bağlamsal problemler, Matematik okuryazarlığı sorusu yazma eğitimi, PISA


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7111

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.