Pedagojik Hoşnutsuzluk Yaşayan Fen Bilgisi Öğretmenleri İçin Araştırma-İncelemeye Dayalı Öğretime Yönelik Reform Odaklı Hizmet-içi Öğretmen Eğitimi Girişimlerinin Değeri: Bir Beklenti-Değer Bakış Açısı

Mustafa Serdar Köksal, Sherry Southerland

ÖZ

Bu çalışmada çeşitli düzeylerde pedagojik hoşnutsuzluk yaşayan öğretmenlere odaklanarak reform odaklı hizmet-içi öğretmen eğitimi girişimlerinin değerini araştırdık. Bu amaçla, ilgili durumu detaylı araştırmak için durum çalışması yaklaşımını kullandık, ayrıca orta düzeyde pedagojik hoşnutsuzluk yaşayan 3 fen bilimleri öğretmenini amaçlı örnekleme ile belirledik. Altı farklı veri toplama yolu kullanıldı; dört anket ve iki görüşme. Veri analizi için tümevarımsal nitel veri analizi ve durumlararası karşılaştırma analizi kullanılmıştır. Bulgular katılımcılardan ikisinin yüksek lisans düzeyi dersleri, araştırma-inceleme yoluyla öğretim yeterliliğini arttırmada etkili, kullanışlı, ilginç, önemli ve çaba-zaman açısından etkili bulmuşlardır. Fakat katılımcılardan biri TÜBİTAK programlarını etkili, ilginç ve kullanışlı çabalar olarak görmüştür. Katılımcılar maliyet açısından bu girişimlerin uzun süreli yararlarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizmişlerdir. Katılımcılardan biri yazılı dokümanları, bakanlığın on-line portallarını, tanıtım toplantılarını, bilimsel eğitim kongrelerini maliyet açısından etkili bulmuş, fakat bu girişimlerin öğretmenleri araştırma-inceleme sürecine entegre etmede yetersiz olduğunu ifade etmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Reform odaklı girişimlerin değeri, Pedagojik hoşnutsuzluk, Araştırma-inceleme , yoluyla öğretim, Fen bilimleri öğretmenleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7203

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.