Zihin Haritası Tekniğinin Keman Eğitimi Derslerinde Kullanımının Öğrencilerin Bilişsel, Devinişsel Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi

Ebru Şen, Sibel Çoban

ÖZ

Bu araştırmada, zihin haritası tekniğinin keman eğitimi derslerinde kullanımının öğrencilerin bilişsel ve devinişsel becerilerine etkisi incelenerek öğrencilerin keman derslerinde kullanılan zihin haritasına yönelik tutumları belirlenmiştir. Araştırmada “Öntest-Sontest Kontrol Gruplu Deneysel Desen” kullanılarak Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim gören 20 keman öğrencisi ile çalışılmıştır. Araştırmada “Bilişsel Alan Değerlendirme Testi” ve “Performans Değerlendirme Ölçeği” uygulanarak öntest puanları doğrultusunda random yoluyla deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Deneysel uygulama süreci 6 hafta (12 ders saati) olarak planlanan çalışma, her öğrenci ile bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda yer alan öğrencilerin keman eğitimi dersleri zihin haritası tekniği ile, kontrol grubunda yer alan öğrencilerin keman eğitimi dersleri ise geleneksel yöntemlerle yürütülmüştür. Deneysel çalışma sonrasında yapılan sontest ölçümleri ile grupların bilişsel ve devinişsel beceri puanları karşılaştırılmıştır. Sontest ölçümlerinden 2 ay sonra ise öğrencilerin bilişsel beceri düzeylerindeki kalıcılığın belirlenmesi üzere “Bilişsel Alan Değerlendirme Testi” tekrar uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda “Keman Derslerinde Kullanılan Zihin Haritası Tekniğine Yönelik Tutum Ölçeği” ile deney grubu öğrencilerinin zihin haritası tekniğine yönelik tutumları belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, zihin haritası tekniği ile yürütülen keman eğitimi derslerinin öğrencilerin bilişsel ve devinişsel becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu, zihin haritalarının keman eğitimi derslerinde öğrenilen kuramsal bilgilerin kalıcılığını arttırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin keman eğitimi derslerinde zihin haritası tekniğinin kullanımına ilişkin olumlu yönde tutum geliştirdikleri belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Müzik eğitimi, Çalgı eğitimi, Keman eğitimi, Zihin Haritası Tekniği, Bilişsel beceri, Devinişsel Beceri, Tutum


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7623

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.