Cilt 41, Sayı 188 (2016)

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Uygulamaları Özel Sayısı

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, Prof. Dr. Timothy Teo, Doç. Dr./Assoc. Prof. Işıl Kabakçı Yurdakul, Doç. Dr./Assoc. Prof. David McIlroy, Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Ömer Faruk Ursavaş

MAKALELER

Fen Bilimleri Öğretmenleri için “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları” Eğitiminin Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Gül Ünal Çoban, Ercan Akpınar, Bahar Baran, Merve Kocagül Sağlam, Erkan Özcan, Yasemin Kahyaoğlu
Tasarlanan Hizmet-İçi Eğitim Kursunun Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanım Düzeylerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Bülent Güven, Gül Kaleli Yılmaz
Tablet Bilgisayarların Eğitsel Kullanımının Kabulü: FATİH Projesine Eleştirel Bir Bakış | PDF | | PDF (English) |
Barış Çukurbaşı, Onur İşbulan, Mübin Kıyıcı
Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Profillerinin Okulların Öğrenen Örgüt Kültürü ve Teknolojik Alt-Yapısı Bağlamında Analizi: F@tih Projesi Okulları ve Diğerleri | PDF | | PDF (English) |
Köksal Banoğlu, Ruben Vanderlinde, Münevver Çetin
Okul Kültürü, Teknoloji Liderliği ve Destek Hizmetlerinin Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi | PDF | | PDF (English) |
Hasan Gürfidan, Mustafa Koç
Öğrencileri Akademik Dijital Okumaya Yönlendiren Unsurlar | PDF | | PDF (English) |
Hasan Kağan Keskin, Muhammet Baştuğ, Taner Atmaca
Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Sistemlerinin Gerçekleşen Kullanımını Belirleyici Faktörler: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Coşkun, Sona Mardikyan
İşitme Engelli Öğrencilerin Okuma-Yazma Eğitiminde Mobil Uygulama Kullanımı | PDF | | PDF (English) |
Fatih Yaman, Onur Dönmez, Elif Avcı, Işıl Kabakçı Yurdakul
Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sanal Manipulatifler Yardımıyla Toplama İşlemi Öğrenimi: Bir Çoklu Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, Baki Büyüksevindik, Abdullah Kaplan
Zihin Yetersizliği Olan Ortaokul Öğrencilerinin Bulunduğu Bir Sınıfta Öğretim Etkinliklerinin Teknoloji Desteği ile Geliştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Canan Sola Özgüç, Atilla Cavkaytar
Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Betül Polat Demir, Ömer Kutlu
Üç Boyutlu (3D) Animasyon Filmler ve Etkileşimli Uygulamaların Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Görsel Algı Gelişimi Üzerine Etkileri | PDF | | PDF (English) |
Seçil Yücelyiğit, Neriman Aral
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitimle Bütünleştirilmesinin Meta-Analitik ve Tematik Karşılaştırmalı Analizi | PDF | | PDF (English) |
Zeynel Abidin Yılmaz, Veli Batdı
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusunda Yapılan Araştırmaların Bilimetrik Analizi ve Bilimsel İletişim | PDF | | PDF (English) |
Haydar Yalçın, Kemal Yayla


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337