Öğrencileri Akademik Dijital Okumaya Yönlendiren Unsurlar

Hasan Kağan Keskin, Muhammet Baştuğ, Taner Atmaca

ÖZ

Bu araştırmada, akademik ve serbest amaçlı dijital okuma tutumu, teknolojiye yönelik tutum, cinsiyet, sosyal medya hesabına ve mobil cihaza sahip olma değişkenlerinin öğrencileri akademik amaca yönelik dijital ortamda az ya da çok okuyanlar olarak sınıflamadaki yordama düzeyi araştırılmıştır. Araştırmaya Düzce il merkezinde bulunan 3 devlet ortaokulunda 8. sınıfta öğrenim gören 13-15 yaş aralığındaki 120’si erkek 139’u kız olmak üzere toplam 259 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Lojistik Regresyon Analizi (LRA) tercih edilmiştir. Oluşturulan regresyon modelinde, akademik dijital okuma tutumu ve teknolojiye yönelik eğilim değişkenlerinin, 13-15 yaş gurubu öğrencilerinin akademik amaçlı dijital okuma grup üyeliğinin kestirilmesinde anlamlı yordayıcı değişkenler olduğu görülmüştür. Modeldeki, serbest dijital okuma tutumu, teknolojinin olumsuzluğu, teknolojinin katkısı ve önemi, herkes için teknoloji, online mobil cihazlara sahip olma, aktif bir sosyal medya hesabına sahip olma ve cinsiyet değişkenlerinin öğrencilerin az ya da çok dijital okuma yapmasının kestirilmesinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre akademik amaçlı dijital okuma tutumunun ve teknolojiye yönelik eğilimin birlikte desteklenmesi; bunun sonucunda da öğrencilerin gelecekte, öğrenmek için online okuma amacına yönelik kazanımlarının daha nitelikli olabileceği ileri sürülebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik dijital, Dijital okuma, Online okuma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6655

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.