Tablet Bilgisayarların Eğitsel Kullanımının Kabulü: FATİH Projesine Eleştirel Bir Bakış

Barış Çukurbaşı, Onur İşbulan, Mübin Kıyıcı

ÖZ

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan FATİH Projesi ile eğitim öğretim ortamlarına çeşitli BİT araçları entegre edilerek eğitim öğretim süreçlerinde BİT’in etkili kullanılmasına yönelik çalışmalar başlamış ve proje kapsamında öğrenci ve öğretmenlere tablet bilgisayarlar verilmiştir. FATİH Projesi’nin amacına ulaşması hususunda teknolojik alt yapının sağlanması, öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve diğer proje bileşenlerinin yerine getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına rağmen, öğrencilere yönelik hizmetler doğrultusunda tablet bilgisayarların verilmesi dışında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir. Projenin hedeflerine ulaşabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için öğrencilerin projeye yönelik yaklaşımları belirlenmelidir. Bu bağlamda teknoloji kabul modeli (TAM) öne çıkmaktadır. TAM’a göre öğrencilerin tablet bilgisayarlara yönelik inançları, tablet bilgisayar kullanımının kolay ve faydalı olduğunu düşünmeleri sonucunda öğrencilerin tutumlarının olumlu yönde etkileneceği ve bu etkinin sonucunda öğrencilerin tablet bilgisayar kullanımını benimseyecekleri belirtilmektedir. Bu araştırmada FATİH Projesi’nde kullanılan tablet bilgisayarın eğitsel kullanımının ortaöğretim öğrencileri tarafından kabul edilme durumları TAM’a göre incelenmiş ve FATİH Projesi’nde kullanılan tablet bilgisayarların eğitsel açıdan kabulü ölçeği geliştirilmiştir. Çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Bartın ili Merkez ilçesinde FATİH Projesi pilot okullarında öğrenim göre 2023 ortaöğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda proje kapsamında kullanılan tablet bilgisayarların eğitsel kullanımının kabulünü ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı ortaya çıkarılmıştır., Araştırma sonuçlarına göre öğrencilere tablet bilgisayar verilmesinin, FATİH Projesi teknolojileri ile eğitim görmelerinin ve sınıf düzeyinin artmasının öğrencilerin FATİH Projesi’ndeki tablet bilgisayarı eğitsel kullanımını kabul etme durumlarını olumsuz olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte modelin cinsiyete özgün bir katkı olmadığı, FATİH Projesi’ndeki tablet bilgisayarların eğitsel kullanımının en az kabulünün imam hatip liselerinde olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Fatih projesi, Tablet bilgisayar, Teknoloji kabul modeli, TAM, Ölçek geliştirme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6621

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.