Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusunda Yapılan Araştırmaların Bilimetrik Analizi ve Bilimsel İletişim

Haydar Yalçın, Kemal Yayla

ÖZ

Eğitimde teknoloji entegrasyonu konusu, eğitim araştırmalarında farklı boyutları ile ele alınmakta ve özellikle son yıllarda tüm dünyada giderek daha önemli bir konuma gelmektedir. Bu bağlamda sıkça karşımıza çıkan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) çalışmaları, farklı konu alanlarının öğretiminde teknolojinin etkili kullanılması açısından bilimsel bilgi birikimini artırmakta ve öğretmen yetiştirmenin yeni bir boyut kazanmasına destek olmaktadır. Bu konuda kuramsal çerçevenin oluşturulmasına katkı sağlayan araştırmaların yanı sıra uygulamaya yönelik çalışmalar da göze çarpmaktadır. Bu çalışma, TPAB konusunda yapılan araştırmaları ele alarak, araştırmacıların bilimsel iletişimlerini ortaya koymayı, alanda etkin olan yayınları ve yazarları belirlemeyi ve yazar ve yayın bağlamında kapsamlı sonuçlar ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu anlamda çalışmanın konu ile ilgili mevcut durumu ortaya çıkaracağı ve ileriki araştırmaların planlanmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma, Web of Science (WoS) ve Scopus veri tabanlarından elde edilen TPAB konusunu ele alan kitap, makale ve inceleme türündeki toplam 543 adet yayın üzerinde yürütülmüştür. Bibliyometrik yöntem kullanılarak TPAB alanındaki bilimsel iletişim örüntüsü yazar ve eser bağlamında ele alınmış ve yıl bazında öne çıkan yazarlar ve araştırmalar bilimsel haritalama yoluyla görselleştirilerek sunulmuştur. Bu sayede konu ile ilgili yapılan yayınlar ve bu yayınların yazarları üzerinden kapsamlı sonuçlar ortaya çıkarılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

TPACK, Bilimetri, Veri Görselleştirme, Bilimsel Haritalama, Atıf Analizi, Bilimsel İletişim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6746

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.