Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Sistemlerinin Gerçekleşen Kullanımını Belirleyici Faktörler: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) Çalışması

Mustafa Coşkun, Sona Mardikyan

ÖZ

Son yirmi yıldır e-öğrenme eğitim dünyası için yükselen bir eğilimdir ve bundan dolayı bütün boyutları ve faktörleri ile analiz edilmektedir. Buna karşın, e-öğrenmenin ölçme ve değerlendirme kısımları, özellikle öğrenci bakış açısından, el değmemiş alanlar olarak kabul edilebilir. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal düzeylerdeki ölçülmesi ve değerlendirilmesi kavramları birbirini etkileyen birçok değişkene sahiptir. Bu çalışmada, öğrencilerin çevrimiçi eğitim sistemlerini kullanımlarının belirleyici faktörleri ve bunların arasındaki ilişkilerin oluşturduğu yeni bir kuramsal çerçeve tasarlanmış ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) uygulanarak analiz edilmiştir. Bu analiz için, bir devlet lisesinde özgün tasarımlı bir Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’ni (ÇÖDS) beş yıldır kullanan öğrencilere bir çevrimiçi anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, “öz-yeterlilik” ve “algılanan kullanım kolaylığının”, “algılanan kullanışlılık” üstünde anlamlı etkisi varken, “öz-yeterlilik” ve “kullanıcı arayüzü tasarımının” da “algılanan kullanım kolaylığı” üzerinde anlamlı olarak etkili olduğu bulunmuştur. Buna ek olarak, çevrimiçi ölçme ve değerlendirme sisteminin “gerçekleşen kullanımının”, “algılanan kullanışlılık”, “teknik destek” ve “servis kalitesinden” doğrudan ve anlamlı olarak etkilendiği görülmüştür. Özetle, çalışmanın sonuçları, eğitim teknoloji uzmanları için öğrencilerin bakış açısından önemli bir tavsiye niteliğindedir.

ANAHTAR KELİMELER

E-Öğrenme, Ölçme, Değerlendirme, Yapısal eşitlik modellemesi (YEM)


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6579

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.