Okul Kültürü, Teknoloji Liderliği ve Destek Hizmetlerinin Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

Hasan Gürfidan, Mustafa Koç

ÖZ

Teknolojinin eğitim ortamlarına entegre edilmesi birçok faktörden etkilenen çok boyutlu ve karmaşık bir süreçtir. Bu konuda yapılmış önceki modelleme çalışmaları daha çok teknolojik altyapı ve öğretmen yeterlilikleriyle ilgili yapılara odaklanmıştır. Sadece birkaç çalışma okul düzeyli faktörleri ele almış ve bu bağlamda özellikle okulun sosyo-kültürel karakteristiklerini gösteren diğer faktörlerin de araştırılmasını önermiştir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı okul kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetleri ile teknoloji entegrasyonu arasındaki çoklu ilişkileri açıklayan bir teorik model önermek ve ampirik olarak test etmektir. Önerilen model elverişli örnekleme yoluyla ulaşılmış 396 öğretmenden toplanan veriler üzerinde yapısal eşitlik modellemesi tekniği kullanılarak test edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular okul kültürünün teknoloji entegrasyonunu, teknoloji liderliği ve destek hizmetleri aracılığıyla dolaylı olarak etkilediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, destek hizmetleri teknoloji entegrasyonunu doğrudan etkilemektedir. Sonuç olarak, olumlu bir okul iklimi etkili liderlik davranışlarının sergilenmesinde ve teknoloji kullanımı için gerekli olan destek ve teşvikin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Bulgular ve öneriler öğretmenlerin öğrenme ve öğretme süreçlerindeki teknoloji kullanımı bağlamında tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Teknoloji Entegrasyonu, Okul Kültürü, Teknoloji Liderliği, Destek Hizmetleri, Yapısal Eşitlik Modellemesi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6722

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.