Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sanal Manipulatifler Yardımıyla Toplama İşlemi Öğrenimi: Bir Çoklu Durum Çalışması

Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, Baki Büyüksevindik, Abdullah Kaplan

ÖZ

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimine teknolojinin entegrasyonunun önemli olduğu sıklıkla vurgulamaktadır. Yapılan araştırmalar sanal manipulatif kullanımının zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik öğrenmesinde olumlu etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Bu çalışma zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin sanal manipulatifler yardımıyla toplama işlemi öğrenme sürecini incelemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden çoklu durum çalışması yöntemi kullanılarak yürütülen çalışmaya 14 ve 17 yaşlarındaki hafif düzeyde zihinsel engelli iki öğrenci katılmıştır. Beş ders saati süresince yürütülen çalışmada görüşme, gözlem ve dokümanlar yoluyla veri toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda toplama işleminin öğrenimi, sanal manipulatifler ve bilgisayar kullanımına yönelik görüşler ve bireysel farklılıklar olmak üzere üç kategori oluşmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitime teknoloji entegrasyonu, Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler, Toplama işlemi, Sanal manipulatif, Durum çalışması, İçerik analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6582

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.