Cilt 26, Sayı 122 (2001)

MAKALELER

İşbölümü Açısından Okulu Diğer Örgütlerden Ayıran Özellikler | PDF |
Erdal Toprakçı
Çoklu Değerlendirme Modeli ve Eğitim Denetimine Uygulanabilirliği | PDF |
Esmahan Ağaoğlu, Yücel Şimşek, Müyesser Ceylan
Branşlarına Göre Üniversite Öğrencilerinin Zeka Alanlarının İncelenmesi | PDF |
Behçet Oral
Sınavlarda Kopya Çekmeyi Önlemeye Yönelik Önlemler | PDF |
Şeref Tan
Sanat (Resim) Eğitiminde Bir Nitel Araştırma Yöntemi: Eğitsel Eleştiri | PDF |
Vedat Özsoy
İlköğretim Okullarında 4. Ve 5. Sınıflara Ders Veren İngilizce Öğretmenlerinin Gelecekte Açılacak Hizmet İçi Eğitim Programlarının Farklı Boyutlarına İlişkin Görüşleri | PDF (English) |
Raşit Özen
Eğitim Bağlamında Yetenekli Çocuklar ve Öğretmenlerinin Nitelikleri | PDF (English) |
Melek Çakmak
Coopersmith Özsaygı Envanteri'nin Faktör Yapısı | PDF |
Berna Güloğlu, Gül Aydın
Geleneksel Öğretim Yönteminin ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Dersindeki Kavram Yanılgılarına Etkisi | PDF |
Ali Eryılmaz, Ali Tatlı


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337