Coopersmith Özsaygı Envanteri'nin Faktör Yapısı

Berna Güloğlu, Gül Aydın

ÖZ

Bu çalışmada Coopersmith Özsaygı Envanteri'nin faktör yapısı incelenmiştir. Ölçeğin Türkçe formunun 440 ilköğretim öğrencisine uygulanması sonucunda ölçeğin 21 faktörlü oldukça karmaşık bir faktör yapısına sahip olduğu, ancak bu faktörlerden 10'unun kuramsal olarak anlamlı gözüktüğü sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgular ölçeğin orijinali üzerindeki diğer faktör analizi bulgularıyla karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.