Sınavlarda Kopya Çekmeyi Önlemeye Yönelik Önlemler

Şeref Tan

ÖZ

Bu çalışmada, araştırmacının hazırladığı bir anketle, sınav anında kopya çekmeyi önlemeye yönelik olarak önerilen 10 önlemin ne derece etkili olacağı ve bu önlemlerin öğretim elemanlarınca alınma düzeyleri konusunda öğrencilerin düşünceleri alınmıştır. Anket 2000-2001 öğretim yılı Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinden 365 kişiye uygulanmıştır. Öncelikle, önlemlerin etkililik dereceleri ve uygulanma düzeyleri sunulmuştur. Sonra, MANOVA (Çok Değişkenli Varyans Analizi) sonucu hem etkililik hem de uygulanma düzeyleri açısından 4 ana bilim dalı bazında farklılık bulunan önlemler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Sınavlarda kopya çekme, koypa çekmeyi önlemeye yönelik önlemler

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.