İlköğretim Okullarında 4. Ve 5. Sınıflara Ders Veren İngilizce Öğretmenlerinin Gelecekte Açılacak Hizmet İçi Eğitim Programlarının Farklı Boyutlarına İlişkin Görüşleri

Raşit Özen

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu birinci basamağında 4. ve 5. sınıflara ders veren İngilizce öğretmenlerinin İngilizce öğretimi becerilerinin geliştirilmesine yönelik ileride açılacak hizmet içi eğitim programlarının farklı boyutları ile ilgili görüşlerini incelemektir. Çalışmanın örneklem grubunu Bolu il merkezindeki ilköğretim okulu birinci kademesinde 4. ve 5. sınıflara ders veren İngilizce öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmada niceliksel veriler araştırmacı tarafından geliştirilen bilgi formu ile toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları, ilköğretim okullarında 4. ve 5. sınıflara ders veren İngilizce öğretmenleri için gelecekte açılacak olan hizmetiçi eğitim programlarının içereceği hedeflerin aşağıdaki alanları kapsaması gerektiğini göstermektedir: İngilizce dört temel dil becerisi, görsel ders araçlarının İngilizce öğretiminde etkili kullanımı, ilköğretim okulu 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal alan özelliklerinin İngilizce öğretiminde nasıl kullanılabileceği, İngilizce derslerinin işlenmesi sırasında yabancı dil öğretimiyle ilgili etkinliklerin düzenlenmesi ve işitsel ders materyallerinin etkili kullanımı. Bu çalışmada ayrıca programın eğitim durumlarında çalışılan konuların kuram ve uygulama boyutlarının dengeli bir biçimde olması gerektiği ve hizmet içi eğitimi programının program bitiminde yerinde değerlendirilmesi ve bu değerlendirmede programın kuramsal boyutuna ağırlık verilmesi vurgulanmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.