Eğitim Bağlamında Yetenekli Çocuklar ve Öğretmenlerinin Nitelikleri

Melek Çakmak

ÖZ

Özel Eğitim Gereksinimleri alanı incelenecek birçok konu ve sorun içeren çok geniş bir alandır. Bu alandaki önemli konulardan birisi yetenekli çocukların gereksinimleri, bir başka deyişle, yetenekli çocukların eğitim bağlamındaki yeridir. Genelde birçok kişi özel eğitim gereksinimlerinin öğrenme güçlüğü olan çocuklar için gerekli olduğunu sanır. Oysa yetenekli çocuklar da özel eğitim gereksinimleri kapsamında ele alınmalıdır. Bu çalışma yetenekli çocukların kim olduklarını ve eğitim, öğretim bağlamında onların yerinin ne olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, yetenekli çocukların öğretmenlerinin nitelikleri de bu çalışmada ele alınacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.