İşbölümü Açısından Okulu Diğer Örgütlerden Ayıran Özellikler

Erdal Toprakçı

ÖZ

Okulun, onu diğer örgütlerden ayıran ya da farklı kılan, birtakım özellikleri vardır. Bu özellikleri ortaya çıkarmak için tüm örgütleri açıklamakta kullanılan ortak kavramlar kullanılabilir. "İşbölümü" kavramı bu kavramlardan biridir. Bu çalışmanın amacı, işbölümü kavramı açısından, okulu diğer örgütlerden ayıran özellikleri ortaya koymaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.