Sanat (Resim) Eğitiminde Bir Nitel Araştırma Yöntemi: Eğitsel Eleştiri

Vedat Özsoy

ÖZ

Türkiye'de ilk ve ortaöğretimdeki sanat (resim) öğretimine yönelik araştırmalar son derece sınırlıdır ve çoğunlukla da nicel verilerin yorumlanmasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Oysa sanatın doğası gereği, bu alanda yapılacak araştırmaların nitel yönleri ortaya çıkarması daha yararlı olacaktır. Sanat (resim) öğretmeninin mesleki niteliğinin ve gerçekleştirdiği öğretimin sorgulandığı çalışmalarda nitel bir araştırma yöntemi olarak kullanılan 'Eğitsel Eleştiri', sanat eğitimini sosyo-kültürel sorunlar açısından irdelemektedir. Özellikle veri toplama, içerik çözümlemesi, karşılaştırmalı çözümleme vb. gibi nitel araştırma basamakları yoluyla araştırma raporu yazılması eğitsel eleştiri yönteminin kapsamı içinde tanıtılmaya çalışılmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.