Cilt 30, Sayı 135 (2005)

MAKALELER

Öğretmenlerin Etkili Öğretmen Tanımlarının Etkili Öğretmenlik Boyutlarına Göre İncelenmesi | PDF |
Sema Karakelle
Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görüşleri | PDF |
Ergin Erginer, Fevzi Dursun
Test Güvenirliği ve Test Bilgi Fonksiyonunun Klasik ve Örtük Özellikler Test Teorilerine Göre Kestirilmesi | PDF |
Duygu Anıl
Çevre, Aile ve Çocuk | PDF |
Özben Kocakurt, Seval Güven
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü ve Sürdürümcü Liderlik Stilleri (İzmir İli Örneği) | PDF |
Semiha Şahin
İlköğretim Okullarında Görevli Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Değerlere İlişkin Algıları | PDF |
Mesut Sağnak
Eğitim Yönetiminde Stratejik Planlama ve Vizyon-Misyon Belirlenmesinde Liderlik Rolleri | PDF |
Ayşe Ottekin Demirbolat
Erzincan İli’ndeki Ortaöğretim Kurumlarında Fizik Dersi Öğretiminin Değerlendirilmesi | PDF |
Paşa Yalçın
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Öğretmenlik Uygulamasında Karşılaşılan Engeller | PDF (English) |
Ahmet Ok
ABD’ de Biyoloji Eğitimi: Türkiye’de Benzer Sorunlar İçin Öneriler | PDF (English) |
Özgür Taşkın


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337