Öğretmenlerin Etkili Öğretmen Tanımlarının Etkili Öğretmenlik Boyutlarına Göre İncelenmesi

Sema Karakelle

ÖZ

Bu araştırmada mevcut kaynaklar incelenerek etkili öğretmenlik niteliklerini kapsayan 6 boyut oluşturulmuş ve lise öğretmenlerinin etkili öğretmenliği nasıl tanımladıkları belirlenerek bu boyutlar altında ele alınarak tartışılmıştır. Çalışma 546 devlet lisesi öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Öğretmenlerle görüşme yapılarak etkili bir öğretmen tanımlayan on nitelik belirtmeleri istenmiştir. Veriler frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak değerlendirilmiştir. Verilere göre lise öğretmenleri etkili bir öğretmen öncelikle öğrenciyle ve aynı zamanda meslektaşlarıyla olumlu ilişkiler kurabilen, mesleğini seven, kendini geliştirmeye önem veren, konu alanına hakim, giyimine özen gösteren, derse hazırlıklı gelen, sabırlı, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık bir birey olarak tanımlamaktadır. Öngörülen nitelikler etkili öğretmenlik boyutları çerçevesinde ele alındığında,kişisel özellik ve tutumlar ile öğrenci ilişkileri boyutlarının öğretim becerileri, sınıf yönetimi, sunuş becerileri boyutlarına oranla daha önemli bulunduğu görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Etkili öğretmenlik, etkili öğretmenlik boyutları, öğretmen görüşleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.