Erzincan İli’ndeki Ortaöğretim Kurumlarında Fizik Dersi Öğretiminin Değerlendirilmesi

Paşa Yalçın

ÖZ

Erzincan İli genelindeki farklı ortaöğretim okullarında 9-12. sınıf fizik derslerinde öğretmen-öğrenci ilişkilerinin öğretim üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada, etkin eğitim ve öğretimin sağlanmasında temel öğeler olan öğretmen ve öğrencilerin, fizik öğretimindeki davranışlarını ortaya çıkarmak için tutum testi yapılarak istatistiksel bilgiler elde edilmiştir. Öğretmen-öğrenci görüşleri ve önerileri dikkate alınarak, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel süreç becerilerinin ve fizik dersinde amaçlanan hedef davranışların kazanımı için neler yapılaması gerektiği tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Fizik eğitimi, fizik öğretimi, fen öğretimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.