ABD’ de Biyoloji Eğitimi: Türkiye’de Benzer Sorunlar İçin Öneriler

Özgür Taşkın

ÖZ

Biyoloji eğitiminin birçok yönleri ile göz ardı edildiği bilinmekte, fakat bunun nedenleri ve sonuçları hâlâ tartışılmaktadır. Bu derlemenin amacı ABD’de uygulanmakta olan yeni öğretim yaklaşımlarının uygulanış yanlışların ortaya koymak ve buna bağlı terninoloji karmaşıklığını gidermektir. Çalışma, biyoloji eğitiminin çok disiplinli yönünün önemini vurgulamakta ve Türk eğitim sisteminde ortaya çıkabilecek veya var olan sorulara ışık tutmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Biyoloji eğitimi, bilim eğitimi, öğrenme teorileri, alternatif algılama

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.