Test Güvenirliği ve Test Bilgi Fonksiyonunun Klasik ve Örtük Özellikler Test Teorilerine Göre Kestirilmesi

Duygu Anıl

ÖZ

Bu araştırmada, deneme uygulaması yapılamayan durumlarda madde özelliklerinin uzman tahminlerine dayalı kestirimlerinin Klasik Test Teorisi ve Örtük Özellikler Teorisinin iki parametreli logistik modeline dayalı olarak hesaplanan test güvenirliğini ve test bilgi fonksiyonlarının talimin etme gücünün nasıl olduğu incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma,deneme uygulaması yapılamayan sınavlardan biri olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1999-2000 öğretim yılı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na giren rasgele seçilmiş 9914 öğrencinin matematik alt testlerine vermiş oldukları cevapları üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada,uzman tahmin değerleri; 16 matematik öğretmenine uygulanan her iki teoriye göre ayrı ayrı hazırlanmış metrik ölçek uygulamalarından elde edilmiştir.Araştırmadan elde edilen bulgularda, Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı matematik alt testine ait uzman tahminlerine dayalı olarak elde edilen testin güvenirliği ile klasik test teorisine göre elde edilen testin güvenirliği arasında karşılaştırmalar yapılmış, 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmada, Örtük Özellikler Teorisinde yer alan test bilgi fonksiyonları üzerinde çalışılmış ve uzman tahmin değerlerine ve Örtük Özellikler Teorisine göre farklı yetenek düzeyleri için kestirilen test bilgi fonksiyon değerlerinin -2 ve +0,5 yetenek düzeyine sahip olan bireyler için artma gösterdiği, +0,5 ve +2 yetenek düzeyine sahip olan bireyler içinde test bilgi fonksiyon değerlerinde düşme gösterdiği görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Klasik Test Teorisi, Örtük Özellikler Teorisi, madde ve test parametrelerinin tahmini, test bilgi fonksiyonları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.