Çevre, Aile ve Çocuk

Özben Kocakurt, Seval Güven

ÖZ

Çevre, genel anlamıyla; insanın içinde yaşadığı ve sürekli olarak yararlandığı tüm doğal varlıklar ile meydana getirdiği kültür ve tarihin birbiriyle ilişki ve etkileşim içinde bulunduğu bir sistemler bütünü olarak ifade edilmektedir. Çevre kirliliği dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artan boyutlarıyla önemini hissettirmektedir. Çevrenin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri birçok bilim dalında ilgiyle gündeme gelmiştir. Buna bağlı olarak bugünün nesilleri, geleceğin tüketicileri olan çocukların ihtiyacını karşılayıcı, refahını arttırıcı bir ortam sağlarken, geleceğin teminatının yok edilmemesi gerekmektedir. Sürdürülebilir Kalkınmayı sağlamanın en etkili yolu, bireylerin eğitilmesiyle mümkündür. Bu konuda kadınlara önemli görevler düşmektedir. Çevresel olarak bilinçli bir nesil yetiştirmede en iyi yöntem, çevreyi içeren konularda kapsamlı bir eğitim vermektir.

ANAHTAR KELİMELER

Çevre kirliliği, çocuk, çevre eğitimi, kadın

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.