Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Öğretmenlik Uygulamasında Karşılaşılan Engeller

Ahmet Ok

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, aday öğretmenler ve uygulama öğretim elemanlarına göre öğretmenlik uygulamasındaki engelleri tespit etmek ve 1997 uygulamalarının bu engellere nasıl yanıt verdiğini tasvir etmektir. Çalışmaya ODTÜ Eğitim Fakültesi’nden öğretmenlik uygulamasına devam eden 70 öğrenci ile altı uygulama öğretim elemanı katılmıştır. Çalışmanın verileri öğrencilere uygulanan ve beş açık uçlu sorundan oluşan bir anket ile uygulama öğretim elemanlarıyla yapılan bireysel görüşme yoluyla toplanmıştır. Bireysel görüşme ve anket yoluyla toplanan veriler, nicel araştırma teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Aday öğretmen ve uygulama öğretim elemanlarından elde edilen bulgular bütünleştirilmiş ve 1997 uygulamaları çerçevesinde tartışılmıştır. Ortaya çıkan engellerin giderilmesi için öğretmen eğitiminin işbirliğine dayalı, paylaşılan bir sorumluluk olduğu sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmenlik uygulaması, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, öğretmenlik uygulamasında engeller, öğretmen eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.