Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görüşleri

Ergin Erginer, Fevzi Dursun

ÖZ

Son yıllarda öğretim elemanlarının etkili öğretim becerilerinin eğitimine olan talep artmıştır. Yükseköğretim kurumu da bu talebi karşılamak üzere lisansüstü öğretim programlarına öğretim elemanlarının eğitimine yönelik dersler koymuştur. Bu bağlamda, araştırmadaki temel amaç, öğretim elemanlarının etkili öğretim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim ile ilgili görüşlerini belirlemektir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretim elemanı, etkili öğretim becerileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.