Cilt 32, Sayı 146 (2007)

MAKALELER

İlköğretim Öğrencilerinin Fen’e Karşı Tutumlarının Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi | PDF (English) |
Berrin Akman, Ümit İzgi, Habibe Bağçe, Halil İbrahim Akıllı 3-11
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranışları ve Öğrenci Kontrol İdeolojilerine İlişkin Görüşleri | PDF |
Kürşad Yılmaz 12-23
Fen Öğretiminde Yapılandırmacılık Kuramının Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Olan Etkisi | PDF |
Oğuz Çetin, Yasemin Günay 24-38
Yabancı Dil Öğrencilerinin Sözel Katılımını Etkileyen Etmenler ve Algılanan Etki Düzeyleri (Öğrenci ve Öğretmen Algıları) | PDF |
Adem Turanlı 39-53
Bilgi ve Iletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Süreçleriyle Bütünleştirilmesine Yönelik Bir Ders Plani Örneği | PDF |
Tülin Haşlaman, Filiz Kuşkaya Mumcu, Yasemin Koçak Usluel 54-63
İngilizce Öğrenenlerin İhtiyaç ve Eksikliklerinin Değerlendirilmesi | PDF |
Ayşegül Daloğlu, Eda Işık Taş 64-79
Sözel Bölüm Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Araştırılması | PDF |
Hasan Şahin Kızılcık, Burak Kağan Temiz, Mustafa Tan, Şebnem Kandil İngeç 80-88
Bağıntı ve Fonksiyonlar Konusunda Yapılan Yaygın Hataların Belirlenmesi ve Giderilmesi Üzerine Boylamsal Bir Çalışma | PDF |
Zeynep Sonay Polat, Yeter Şahiner 89-95


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337