Bağıntı ve Fonksiyonlar Konusunda Yapılan Yaygın Hataların Belirlenmesi ve Giderilmesi Üzerine Boylamsal Bir Çalışma

Zeynep Sonay Polat, Yeter Şahiner

ÖZ

Bu çalışma boylamsal bir çalışmadır. Araştırmanın birinci basamağı, 2004–2005 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde birinci sınıfta okumakta olan 190 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Bu aşamada, öğrencilerin bağıntı ve fonksiyonlar konusunda yaptıkları yaygın hatalar belirlenmiş, sınıflandırılmış ve bu hataların temelinde yatan nedenler araştırılmıştır. Araştırmanın ikinci basamağı, 2005–2006 öğretim yılında aynı üniversitenin aynı bölümünde ve yine birinci sınıfta okumakta olan 97 öğrenci ile yürütülmüştür. Bu aşamada, “Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fonksiyonlar konusunda yaptıkları yaygın hatalar giderilebilir mi?” sorusuna yanıt aranmaktadır. Çalışmanın sonuçları, birinci aşamada saptanan yaygın hatalar dikkate alınarak hazırlanmış olan ders içeriği, dersin işleniş planı ve kullanılan metot ile hataların büyük ölçüde giderildiğini göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Bağıntı ve fonksiyon, yaygın hatalar, öğretmen adayları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.