İngilizce Öğrenenlerin İhtiyaç ve Eksikliklerinin Değerlendirilmesi

Ayşegül Daloğlu, Eda Işık Taş

ÖZ

Bu çalışmanın ilk amacı, Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin İngilizce yazmada akademik ve mesleki yaşamlarında hissettikleri ihtiyaç ve eksikliklerin belirlenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise, öğrencilerin, öğretmenlerin ve işverenlerin görüşlerinin ne derecede birbirleriyle uyumlu olduğunu belirlemektir. İlk aşamada belirlenen ihtiyaç ve eksikliklerden yola çıkarak yeni bir İngilizce yazma dersi programının hedefleri ve içeriği saptanmıştır. Veriler, öğrencilerden, bölüm ve İngilizce öğretmenlerinden ve işverenlerden anket ve görüşmeler yoluyla ve öğrencilerin değişik akademik çalışmalar için yazılı çıktılarından toplanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Özel amaçlı İngilizce öğretimi, ihtiyaç belirlemesi, ders değerlendirmesi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.