İlköğretim Öğrencilerinin Fen’e Karşı Tutumlarının Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi

Berrin Akman, Ümit İzgi, Habibe Bağçe, Halil İbrahim Akıllı

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine karşı tutumlarının sınav kaygı düzeylerine etkisini belirlemektir. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın deneklerini Ankara Balâ Ergin İlköğretim Okulu, Ankara Balâ Köseli İlköğretim Okulu ve Bolu Dörtdivan Merkez Şehit Orhan Yalçın İlköğretim Okulu’nda bulunan toplam 145 ikinci kademe öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilere sınav kaygı envanteri ve fene karşı tutum ölçeği uygulanmıştır. Sınav kaygı puanları ile tutum puanları arasındaki ilişkiye, kaygı-cinsiyet ve tutum-cinsiyet ilişkilerine bakılmıştır. Sınav kaygı puanları ile tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kaygı-cinsiyet ve tutum-cinsiyet ilişkilerine bakılmış ve aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Fene karşı tutum, sınav kaygı düzeyi, cinsiyet

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.