Yabancı Dil Öğrencilerinin Sözel Katılımını Etkileyen Etmenler ve Algılanan Etki Düzeyleri (Öğrenci ve Öğretmen Algıları)

Adem Turanlı

ÖZ

Her öğrenci, sınıf içerisindeki sözel etkinliklere aynı oranda katılmamaktadır. Bazı öğrenciler daha sık söz hakkı alırken, bazıları bundan kaçınmaktadır. Katılımı, bazı durumsal etmenlerin şekillendirdiği kabul edilmektedir. Ayrıca, bu etmenlerin algılanan etki düzeyi, kişiden kişiye ve öğretmenden öğrenciye farklılık gösterebilmektedir. İngilizce öğrenen öğrencilerin derse katılımlarını etkileyen etmenleri ve bunların etki düzeylerini belirlemeyi hedefleyen bu çalışma, üniversite düzeyinde yabancı dil öğrenen 186 öğrenci ve yine aynı düzeyde ve aynı okulda ders veren 36 öğretmenle yürütülmüştür. Çalışmaya dahil edilen değişkenlerden bazıları, gerek öğrenciler gerekse öğretmenlerin bakış açısından daha çok dışsal olarak algılanırken, bazıları daha içsel algılanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ve öğretmenlerin bu değişkenlere yükledikleri etki düzeyleri, öğrencilerin katılım davranışlarını belirlemede, öğrenciler ve öğretmenler için her bir etmenin önem düzeyine de işaret etmektedir. Öğrencilerin derse katılımına ilişkin öğretmen ve öğrencilerin algıları arasındaki anlamlı farklılıklar, bu iki grubun aralarındaki yaklaşım farklılıklarına da işaret etmektedir. Öğrencilerin algılarını belirlemek ve böylesi farklılıklardan haberdar olmak, yabancı dil sınıflarında daha çok etkileşime dayanan ortamların oluşturulmasına yardımcı olabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci katılımı, denetim odağı, sözel etkinlikler, öğrenci algıları, öğretmen algılar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.