Fen Öğretiminde Yapılandırmacılık Kuramının Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Olan Etkisi

Oğuz Çetin, Yasemin Günay

ÖZ

Bu çalışmada, ilköğretim 6. sınıf Fen Bilgisi dersinde yer alan “Vücudumuzda Neler var? Çevremizi Nasıl Algılıyoruz?” ünitesi, Yapılandırmacılık Kuramı’na dayalı olarak grup çalışmaları ve çeşitli aktif öğrenme yöntemleri ile işlenerek öğrencilerin başarılarına ve bilgiyi yapılandırmalarına olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulamada, deney grubuna Yapılandırmacılık Kuramı’na dayalı aktif öğretim yöntem ve teknikleri ile işbirliğine dayalı öğretim yapılmıştır. Kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yapılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrasında her iki gruba araştırmacı tarafından geliştirilmiş fen bilgisi başarı testi uygulanmıştır. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarını anlamak amacı ile de her iki gruptaki öğrenciler ile görüşme yapılmıştır. Ayrıca yine her iki gruba uygulama sonrası iki aşamalı (two-tier) sorular sontest olarak uygulanmıştır. Böylece, Yapılandırmacılığın öğrencilerin başarılarına ve bilgiyi yapılandırmalarına olan etkisi incelenmiş ve deney grubunun lehine anlamlı farklar görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Yapılandırmacılık Kuramı, fen öğretimi, öğretim modelleri, işbirliğine dayalı öğrenme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.