Bilgi ve Iletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Süreçleriyle Bütünleştirilmesine Yönelik Bir Ders Plani Örneği

Tülin Haşlaman, Filiz Kuşkaya Mumcu, Yasemin Koçak Usluel

ÖZ

Türkiye’de 2004 yılında çalışmasına başlanan ve halen uygulamada olan yeni öğretim programında, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) öğrenme-öğretme süreciyle bütünleşmesinin gerekli ve önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ancak, uygulamada bunun nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin somut uygulama ve etkinlik örnekleri sınırlıdır. Buradan hareketle çalışmada,yeni öğretim programlarında BİT’in öğrenme-öğretme süreciyle bütünleşmesinin nasıl ele alındığı incelenmiş, BİT ile bütünleştirilmiş ders planı şablonu ve bu şablonun uygulandığı ders planı örnekleri hazırlanmıştır. Böylece BİT’in öğrenme-öğretme süreciyle bütünleştirilmesi çalışmalarında işevuruk öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme-öğretme, bilgi ve iletişim teknolojileri, entegrasyon, ders planı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.