Cilt 18, Sayı 93 (1994)

MAKALELER

Türk Eğitim Sisteminin Özellikleri | PDF |
Bekir Onur
Çocuk Gözüyle İlkokullarda Resim-İş Eğitimi | PDF |
Olcay Kırışoğlu
Etkili Bir Okul İçin Stratejik Yönetim | PDF |
Vehbi Çelik
Müfettişlerde Varolan Kişilik Özellikleriyle Olması Gereken Kişilik Özelliklerinin Yöneticiler ve Öğretmenler Tarafından Betimlenmesi | PDF |
Hanife Kulular, Nezahat Seçkin
Bir İstatistik Tutum Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği | PDF |
Nilgün Köklü
İlkokullarda Yönetici Davranışlarının Öğretmen Verimliliğine Etkisi | PDF |
Aylanur Ataklı
Kuder Tercih Envanteri - Kişisel Form'un Teknik Niteliklerine İlişkin Bir Araştırma | PDF |
Nizamettin Koç


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337