Kuder Tercih Envanteri - Kişisel Form'un Teknik Niteliklerine İlişkin Bir Araştırma

Nizamettin Koç

ÖZ

Öğrencileri "yönlendirme" programlarında önemli bir psikolojik ölçme aracı olarak kullanılan Kuder Tercih Envanteri - Kişisel Form (KUTEK)'un ilk baskısı 1948 yılında yayınlanmıştır. Bu envanter değişik türlerdeki kişisel ve sosyal etkinlikleri içeren beş ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçekler birbirinden ve Kuder ilgi Alanları Tercihi Envanteri - Meslekî Form (KİATEM)'daki 10 Ölçekten oldukça bağımsızdır. Kuder Tercih Envanterinin bu iki formu -İlgi Alanları ve Kişisel- meslekî rehberlikte ve işe yerleştirmede kullanılmakta ve birbirlerini tamamlamaktadır. Her iki form birlikte uygulandığında, belirli bir işte doyum sağlamada rol oynayan birçok etmeni belirleyebilmektedir. İlgi Alanları Formu (KİATEM) bir kişinin 10 ayrı meslek alanındaki ilgilerini belirlerken, Kişisel Form (KUTEK) da, bu kişinin nasıl bir durum içinde çalışmayı tercih edeceğini belirlemeye yardım eder. Örneğin, grup etkinliklerine katılmaktan ne derece hoşlandığını, grup içinde nasıl bir rol almayı tercih ettiğini, yeniliklere ne derece açık olduğunu, kendini kabul ettirmekten hoşlanıp hoşlanmadığını, objelerle mi yoksa fikirlerle mi çalışmayı tercih ettiğini gösterir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.