Müfettişlerde Varolan Kişilik Özellikleriyle Olması Gereken Kişilik Özelliklerinin Yöneticiler ve Öğretmenler Tarafından Betimlenmesi

Hanife Kulular, Nezahat Seçkin

ÖZ

Her kurum amaçlarına ulaşma derecesini belirlemek üzere teftiş adı verilen kontrol alt sistemini geliştirmiştir. Teftişin yapılmadığı bir örgüt yoktur (Taymaz, 1982: 2). Teftiş, eski bir kavram olmakla birlikte günümüzde yeni bir anlam kazanmıştır. Bugün geniş anlamda teftiş, eğitim öğretimin geliştirilmesi demektir (Sağlamer, 1985: 14). Son yıllarda “bilimsel teftiş", "demokratik teftiş", "klinik teftiş" kavram ve uygulamalarının tartışılmasına ve müfettişerle yönetici ve öğretmenler arasında demokratik ilişkiler geliştirilmeye çalışılmasına karşın, araştırmalar yönetici ve öğretmenlerin müfettiş hakkındaki imajlarını ya otoriter ve korkutucu ya da hayalci ve sınıf gerçekleri dışında olduğunu yansıtmaktadır (Seçkin, 1978:2).


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.