Etkili Bir Okul İçin Stratejik Yönetim

Vehbi Çelik

ÖZ

Son yıllarda birçok ülkede eğitime kamu kesimi içinde en fazla payın ayrıldığı görülmektedir. Kamu kaynaklarının önemli bir kısmının eğitime ayrılması, bu kesimin verimlilik açısından analizini zorunlu kılmaktadır. Eğitimde verimlilik sorunu temelde eğitim yönetiminin uğraşı alanına girmektedir. Eğitim sistemi, insan kaynaklarını biçimlendiren bir sistemdir. Geleceğin toplum biçimini eğitim sisteminin yetiştireceği insangücü şekillendirecektir. Eğitim sistemlerinin diğer sistemler gibi hızlı bir değişim süreci içinde bulunmaları, eğitimde verimlilik kavramının önem kazanması ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler geleneksel eğitim yönetimi yaklaşımlarının dışında daha çağdaş yönetim yaklaşımlarını gerektirmektedir. Bu yaklaşımlardan biri de stratejik planlama ve yönetim yaklaşımıdır.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.