İlkokullarda Yönetici Davranışlarının Öğretmen Verimliliğine Etkisi

Aylanur Ataklı

ÖZ

Verim, temelde ekonomik bir kavram olmakla birlikte bugün insancıl bir boyut da kazanmıştır. Kaynakların kısıtlı, nüfusun mevcut kaynaklara göre fazla ve ihtiyaçların sınırsız olduğu günümüz toplumlarında, mevcut kaynaklardan en iyi sonucun alınması gerekmektedir. Eğitimde verim olarak daha çok niceliğin üzerinde durulduğu ve mezun öğrenci sayısına bakıldığı görülmektedir. Oysa eğitimde verim, nitel ve nicel olarak iki yönü birden kapsamak zorundadır.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.