Çocuk Gözüyle İlkokullarda Resim-İş Eğitimi

Olcay Kırışoğlu

ÖZ

Hemen her ülkede öğretim programlarının en sorunlu konu alanı Resim-iş dersidir. Resim-iş (Görsel Sanatlar Eğitimi), dayandığı temel sanat alanı, önemi, hedefi, ders süreleri çalışmaların değerlendirilmesi geçmişten günümüze hep tartışılagelmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.