Bir İstatistik Tutum Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği

Nilgün Köklü

ÖZ

Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve çoğu zaman olumsuz olan bu tutumlar öğrencinin öğrenmesine bir engel oluşturmaktadır. Dahası, istatistiğe giriş dersini veren birçok kişi, dersin açık bir amacının, öğrencilerin kendi çalışma alanlarında istatistiğin kullanımına yönelik daha olumlu tutumlar geliştirerek, onların istatistiğin değerini anlamalarını sağlamak olduğunu görmektedirler. Bu nedenle, öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumlarını ölçebilmek istatistik dersini okutan kişiye çok faydalı olacaktır.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.