Cilt 18, Sayı 94 (1994)

MAKALELER

Ortaöğretimde "Çok Amaçlı Okul" Modeli ve Ders Geçme-Kredi Düzeni Uygulaması | PDF |
Ersan Sözer
Öğrenmeyi Öğretme Disiplini Geliştirme | PDF |
Ergin Erginer
Sosyal Beceriler ve Program Dışı Etkinlikler Bağlamında Görme Engelli Yüksek Öğretim Gençliği ve Bu Gençliğin Üniversitelerde Karşılaştığı Sorunlar | PDF |
Güzin Binatlı Büyükkurt
Özel Eğitim Danışmanlığı Kursundaki Başarıyı Etkileyen Kursiyer Özellikleri | PDF |
Gönül Kırcaali-İftar, Zafer Özer
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Yükseköğretimdeki Başarıya Etkisi | PDF |
Levent Erdem
Fen Öğretiminde İpuçları ve Dönüt-Düzeltme İşlemlerinin Erişi Düzeyine Etkisi | PDF |
Aytunga Oğuz
Tezler ve Danışmanlık | PDF |
Müberra Işıksoluğu
Eğitim Uzmanı Yetiştirme Sisteminin Sorunları | PDF |
Ayhan Aydın


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337