Eğitim Uzmanı Yetiştirme Sisteminin Sorunları

Ayhan Aydın

ÖZ

Bu araştırmada eğitim bilimleri programlarıyla uzman yetiştirme sistemine yönelik tartışma ve yaklaşımlar konusunda akademik personelin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Günümüzde toplumsal ve ekonomik yaşamdaki hızlı değişime paralel olarak eğitimin amaçlarında, yöntemlerinde ve işlevlerinde de değişimler olmaktadır. Kuşkusuz bu değişim süreci, eğitim sisteminin en teknik öğesi olan eğitimin uzmanlarının geleneksel rollerinde de değişmelere neden olmaktadır. Bu nedenle eğitim uzmanlarının seçimi, eğitimi ve istihdam edilmeleri konuları özel bir önem kazanmıştır. Doğal olarak bu durum, eğitim uzmanlarının yetiştirildiği eğitim bilimleri sisteminin çeşitli açılardan yeniden gözden geçirilmesini de zorunlu kılmaktadır.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.